หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลดู่พงษ์ ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าแรก
หน้าแรก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลดู่พงษ์
อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน
 
 
นายธีรศักดิ์ ก๋าคำมูล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดู่พงษ์
 
 
 
สภาพทั่วไป
 
อาชีพประชากร
 
ประชาชนในตำบลดู่พงษ์ ส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทำนา ทำสวน พืชที่นิยมปลูก ได้แก่ ยางพารา ข้าวนาปี สัก ปาล์มน้ำมัน ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ฯลฯ และนอกจากนั้นยังเลี้ยงสัตว์น้ำจืด เพื่อบริโภคภายในครัวเรือน เช่น ปลานิล ปลาตะเพียน ปลายี่สกเทศ ฯลฯ แต่ก็มีจำหน่ายบ้างบางส่วน
 
ภูมิประเทศ
 
ตำบลดู่พงษ์ มีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบ ล้อมรอบด้วยภูเขา ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในเขตป่าสงวนแม่น้ำน่าน ตะวันออกตอนใต้ โดยพื้นที่ราบ ใช้เป็นที่ตั้งของชุมชนและทำเกษตรกรรม เช่น การทำนา ทำสวน ในส่วนของพื้นที่ภูเขาบางส่วนเป็นพื้นที่ป่า และบางส่วนเป็นพื้นที่ทำกินของเกษตรกร เช่น การทำไร่ข้าวโพด ตำบลดู่พงษ์มีแม่น้ำไหลผ่าน จำนวน 6 สาย คือ มีลำน้ำมวบอยู่ทางด้านทิศใต้ และมีลำน้ำพงษ์ อยู่ทางด้านทิศเหนือ
 
ภูมิอากาศ
   
ตำบลดู่พงษ์ มีลักษณะภูมิอากาศแบ่งออกได้
3 ฤดู คือ
  ตำบลดู่พงษ์ มีลักษณะภูมิอากาศแบ่งออกได้ 3 ฤดู คือ
  ฤดูฝน ระหว่างเดือน มิถุนายน - กันยายน ของทุกปี
  ฤดูหนาว ระหว่างเดือน ตุลาคม - มกราคม ของทุกปี
 
สถาบันและองค์กรทางศาสนา
     
ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ มีวัด จำนวน 8 แห่ง
  วัดป่าน้ำโช้งสันติคีรี ตั้งอยู่ หมู่ที่ 1
  วัดดู่พงษ์ ตั้งอยู่ หมู่ที่ 2
  วัดภูแยง ตั้งอยู่ หมู่ที่ 3
  วัดดอนมงคล ตั้งอยู่ หมู่ที่ 4
  วัดโป่งคำ ตั้งอยู่ หมู่ที่ 5
  ที่พักสงฆ์บ้านกิ่วม่วง ตั้งอยู่ หมู่ที่ 6
  วัดต้นผึ้งสามัคคีธรรม ตั้งอยู่ หมู่ที่ 7
  วัดน้ำโซ้ง ตั้งอยู่ หมู่ที่ 8
 
การศึกษาในตำบล
   
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ดู่พงษ์
โรงเรียน จำนวน 5 แห่ง
  โรงเรียนสายใยรักวิทยา
  โรงเรียนบ้านดู่พงษ์
  โรงเรียนบ้านโป่งคำ
  โรงเรียนวัดดอนมงคล
  โรงเรียนสันติสุขพิทยาคม
 
การสาธารณสุขในตำบล
 
ประชาชนตำบลคู่พงษ์ มีหลักประกันสุขภาพ 100% โดยมีกองทุนที่ให้บริการเกี่ยวกับสุขภาพอนามัย และมีสถานบริการสาธารณสุข ดังนี้
    กองทุนหลักประกันสุขภาพ ต.คู่พงษ์ จำนวน 1 กองทุน
    โรงพยาบาลชุมชนขนาด 30 เตียง จำนวน 1 แห่ง
    สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ จำนวน 1 แห่ง
    ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน(ศสมช.) จำนวน 8 แห่ง
    อาสาสมัครสาธารณสุข จำนวน 142 คน
    อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100
 
การคมนาคม
 
รถยนต์ส่วนบุคคล จากจังหวัดน่าน ใช้ทางหลวงจังหวัดหมายเลข 1129 มาจนถึงสี่แยกด่านตรวจภูแยง (ด่านตรวจบ้านห้วยปา) เลี้ยวขวาเพื่อใช้ทางหลวงจังหวัดหมายเลข 1225 มายังตำบลดู่พงษ์ รวมระยะทางจากอำเภอเมืองน่าน ถึงตำบลดู่พงษ์ ระยะทางประมาณ 32 กิโลเมตร
  รถโดยสารประจำทาง จากจังหวัดน่านโดยชมรมรถโดยสารอำเภอสันติสุข ใช้ทางหลวงจังหวัดหมายเลข 1169 มาจนถึงสี่แยกด่านตรวจภูแยง (ด่านตรวจบ้านห้วยปา) มีรายละเอียดดังนี้
 
แหล่งน้ำ
         
แหล่งน้ำธรรมชาติ
  ลำน้ำไหลผ่าน จำนวน 2 สาย
  (ลำน้ำพงษ์ และลำน้ำมวบ)
แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
  ระบบประปาหมู่บ้าน
  อ่างเก็บน้ำ จำนวน 4 แห่ง
  คือ (อ่างเก็บน้ำห้วยปา หมู่ที่ 3 , อ่างเก็บน้ำห้วยก๊อด หมู่ที่ 5 อ่างเก็บน้ำห้วยคา หมู่ที่ 6 และอ่างเก็บน้ำห้วยก้อง หมู่ที่ 1)
 
ไฟฟ้าในตำบล
 
ในพื้นที่ตำบลดู่พงษ์ มีครัวเรือนทั้งหมด 1,780 ครัวเรือน มีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน
 
ประปาในตำบล
 
ในพื้นที่ตำบลดู่พงษ์ มีทั้งหมด 8 หมู่บ้าน 1,780 ครัวเรือน มีประปาหรือบ่อน้ำตื้นใช้ครบทุกครัวเรือน
 
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 095-916-8966
องค์การบริหารส่วนตำบลดู่พงษ์ อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน 55210 โทรศัพท์ : 054-718-312 โทรสาร : 054-718-313
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลดู่พงษ์
จำนวนผู้เข้าชม 1,698,251 เริ่มนับ 7 เม.ย. 2565 จัดทำโดย : NAXsolution.com
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10