หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลดู่พงษ์ ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าแรก
หน้าแรก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลดู่พงษ์
ศาสนสถานในตำบลดู่พงษ์
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตำบลดู่พงษ์
องค์การบริหารส่วนตำบลดู่พงษ์
อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน
1
2
3
 
 
นายธีรศักดิ์ ก๋าคำมูล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดู่พงษ์
 
 
 
 
ข่าวสาร
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ข่าวสรรหาบุคลากร
 
 
 
 
 
 
  กิจกรรม
  Activities
  กิจการสภา
  Council
 
 
 
 
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 
 
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
   
 
แบบระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่ 340 วัตต์ [ 5 ก.พ. 2567 ]   อ่าน 20 
แบบระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่ 3060 วัตต์ [ 5 ก.พ. 2567 ]   อ่าน 21 
ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติก จำนวน 13 สาย [ 1 ก.พ. 2565 ]   อ่าน 395 
ประกาศ อบต.ดู่พงษ์ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 29 ต.ค. 2564 ]   อ่าน 352 
   
 
   
 
ประกาศ เรื่องประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสรุปสาระส [ 5 ต.ค. 2566 ]   อ่าน 32 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดู่พงษ์ เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุก( [ 27 ก.ย. 2566 ]   อ่าน 107 
ประกาศ เรื่องประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสรุปสาระส [ 7 ก.ค. 2566 ]   อ่าน 22 
ประกาศ เรื่องประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสรุปสาระส [ 7 เม.ย. 2565 ]   อ่าน 321 
   
 
 
ข่าวสารภายนอก
 
หนังสือสั่งการ สถ.
 
ข่าวสารจาก สถ.จ.
 
ข่าวสารในเครือข่าย
 
โครงการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อนแต่งตั้งวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว888  [ 28 ก.พ. 2567 ]
แจ้งรายชื่อโครงการฝึกอบรมด้านพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 5 รุ่นที่ 13 กค. มท 0803.4/ว902,ว903 รายชื่อฯ รุ่นที่ 13  [ 28 ก.พ. 2567 ]
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติกรณีการจ่ายเงินก่อนมีการตรวจรับทรัพย์สินหรือตรวจรับงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว892  [ 28 ก.พ. 2567 ]
การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว893  [ 28 ก.พ. 2567 ]
ขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสำรวจออนไลน์ การพัฒนาระบบแนะแนวของประเทศไทย กศ. มท 0816.3/ว890 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 28 ก.พ. 2567 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว881 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 28 ก.พ. 2567 ]
แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องก้บการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รุ่นที่ 4 สน.คท. มท 0808.2/ว879 รายชื่อฯ รุ่นที่ 4  [ 28 ก.พ. 2567 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับงบดำเนินงานของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (ค่ากระแสไฟฟ้า) ครั้งที่ 3 กพส. มท 0810.4/ว880 บัญชีแนบท้าย สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 28 ก.พ. 2567 ]
ประชาสัมพันธ์การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมครบวงจร (ระยะที่ 1) กสธ. มท 0819.2/ว845  [ 28 ก.พ. 2567 ]
การเพิ่มจำนวนรุ่นโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบการประเมินผลและการรายงานผลโครงการตามยุทธศาสตร์ชาติ ภายใต้ระบบ e-Plan รุ่นที่ 11 และรุ่นที่ 12 ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.4/ว828 สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 สิ่งที่ส่งมาด้วย 3  [ 28 ก.พ. 2567 ]
ผลการประเมินการดำเนินกิจการสถานีขนส่งผู้โดยสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กพส. มท 0810.8/ว793 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 28 ก.พ. 2567 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข งวดที่ 1 ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว791  [ 28 ก.พ. 2567 ]
ขอเชิญเจ้าหน้าที่และผู้แทนชุมชนในสังกัดเข้าร่วมการฝึกอบรม กสธ. มท 0819.3/2499  [ 27 ก.พ. 2567 ]
การจัดงาน MOI Waste Bank Week - มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะ ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.4/ว874 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 27 ก.พ. 2567 ]
ซักซ้อมเกี่ยวกับระยะเวลาการตรวจสอบเอกสารของอำเภอและจังหวัดในการพิจารณาโครงการและเอกสารประกอบการขอกู้เงินทุ่นส่งเสริมกิจการเทศบาล สน.คท. มท 0808.4/ว3  [ 27 ก.พ. 2567 ]
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะไขมันในเลือดสูงซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาฉีด กค. มท 0803.3/ว870  [ 27 ก.พ. 2567 ]
ขอแจ้งปรับปรุงแนวทางการจัดเตรียมเอกสารสำหรับการเตรียมรับการทวนสอบโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รอบที่ 3 (76 จังหวัด) (ฉบับปรับปรุง วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567) ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.4/ว853 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 27 ก.พ. 2567 ]
แนวทางการดำเนินโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว869 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 27 ก.พ. 2567 ]
สำรวจฐานข้อมูลน้ำหนักเด็กอายุ 0 - 5 ปี และข้อมูลภาวะการเจริญเติบโตของเด็กในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนโครงการน้ำหนักเด็กได้มาตรฐานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว866  [ 27 ก.พ. 2567 ]
ขอความอนุเคราะห์สำรวจข้อมูลระบบประปาหมู่บ้านขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพิ่มเติม ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว864  [ 23 ก.พ. 2567 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การตอบแบบสอบถามการรับรู้ สภาพปัจจุบัน ความคาดหวังและความต้องการในการพัฒนาตนเองของครูวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สน.บถ. มท 0809.4/ว861  [ 23 ก.พ. 2567 ]
ผลการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์แนวใหม่ RE-X-RAY โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน เพื่อบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.4/ว854 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 23 ก.พ. 2567 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเข้าร่วมโครงการประยุกต์ใช้หลักสมาธิในการปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ สน.บถ. มท 0809.4/ว862  [ 23 ก.พ. 2567 ]
บัญชีรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบบูรณาการทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ONLINE) รุ่นที่ 19 - 20 สน.คท. มท 0808.3/ว846 บัญชีรายชื่อฯ รุ่นที่ 19 - 20  [ 23 ก.พ. 2567 ]
แบบรายงานและตัวชี้วัดการส่งเสริมพัฒนาการและความฉลาดทางอารมณ์ของเด็กระดับชั้นอนุบาล กศ. มท 0816.5/2391  [ 23 ก.พ. 2567 ]
 
 
นน 0023.3/ 3922 ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรและรายละเอียดของเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อก่อสร้าง/ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนแหล่งกักเก็บน้ำ หรือสิ่งสาธารณประโยชน์อื่นๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อป  [ 28 ก.พ. 2567 ]    
นน 0023.4/ว 887 การบูรณาการป้องกันและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  [ 28 ก.พ. 2567 ]    
นน 0023.3/ ว 880 การคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป้าหมายของโครงการ Enhance (แจ้ง อ.เวียงสา อ.เชียงกลาง และ ทม.น่าน)  [ 28 ก.พ. 2567 ]    
นน 0023.3/ ว 879 การประชุมเชิงปฏิบัติการ และพิธีมอบโล่รางวัล พัดเกียรติยศ เกียรติบัตรวัดต้นแบบระดับหน ประจำปีพุทธศักราช 2566 และรับมอบพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ตามมติมหาเถรสมาคม  [ 28 ก.พ. 2567 ]    
นน 0023.3/ ว 136 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน หลักสูตรการสำรวจและจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น (9 ใบงาน) รุ่นที่ 1/2567  [ 28 ก.พ. 2567 ]    
นน 0023.3/ ว 137 ขอความร่วมมือในการขับเคลื่อนโครงการ "ท้องถิ่นไทยร่วมใจแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืนด้วยกีฬาฟุตบอลสู่ความเป็นเลิศ" และกำหนดวัน เวลา นัดหมายเพื่อเข้าฝึกอบรมทักษะฟุตบอล  [ 28 ก.พ. 2567 ]    
นน 0023.6/ ว 868 การของบประมาณในการจัดทำระบบกำจัดสิ่งปฏิกูลผ่านแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569  [ 27 ก.พ. 2567 ]    
นน 0023.6/ ว 135 ขอแจ้งปรับปรุงแนวทางการจัดเตรียมเอกสารสำหรับการเตรียมรับการทวนสอบโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนของ อปท. รอบที่ 3 (76 จังหวัด) (ฉบับปรับปรุง วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567)  [ 27 ก.พ. 2567 ]    
นน 0023.4/ว 854 โครงการยกระดับประสิทธิภาพการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ปรจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  [ 27 ก.พ. 2567 ]    
นน 0023.3/ 3766 การปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนกิจการสถานธนานุบาล  [ 27 ก.พ. 2567 ]    
นน 0023.3/ว 855 การประชุมชี้แจง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการรายงาน ตรวจสอบ และจัดเก็บแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.3) ประจำปีการศึกษา 2566 ผ่านระบบ ปพ.3 ออนไลน์ในรูปแบบการประชุมออนไลน์ (แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)  [ 27 ก.พ. 2567 ]    
นน 0023.6/ ว 131 ขอเชิญร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรและภาคีเครื่อข่ายด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยวและกิจการด้านการท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้อง  [ 23 ก.พ. 2567 ]  
นน 0023.5/ว 726 ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการคำนวณเงินเพิ่มร้อยละยี่สิบห้าจากเงินบำนาญ  [ 23 ก.พ. 2567 ]  
นน 0023.6/ ว 130 ขอความอนุเคราะห์แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเฝ้าระวังเหตุเพลิงไหม้สถานที่กำจัดขยะมูลฝอย  [ 23 ก.พ. 2567 ]  
นน 0023.6/ ว 129 ขอควารมอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์คู่มือแนวทางการระงับเหตุไฟไหม้ในสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย  [ 23 ก.พ. 2567 ]  
นน 0023.6/ ว 128 ขอความอนุเคราะห์ในการเข้าร่วมการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและรายงานผล  [ 23 ก.พ. 2567 ]  
นน 0023.6/ ว 3739 ผลการดำเนินงานที่เป็นเลิศด้านพัฒนาระบบสาธารณสุขปฐมภูมิในการดูแลสุขภาพประชาชนของ อปท. (แจ้ง อบจ.น่าน)  [ 23 ก.พ. 2567 ]  
นน 0023.3/ ว 838 ผลการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) สังกัด อปท. ภาคเรียนที่ 2/2566 (แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)  [ 23 ก.พ. 2567 ]  
นน 0023.3/ ว 126 แจ้งความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับปัญหาระบบประปาหมู่บ้านของ อปท.  [ 23 ก.พ. 2567 ]  
นน 0023.6/ ว 132 ขอความร่วมมือจังหวัดประชาสัมพันธ์รายงานประจำปี 2566 ของกองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ  [ 23 ก.พ. 2567 ]  
 
 
อบต.ตาลชุม โครงการ ฝึกซ้อมแผนป้องกันบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 29 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 0 
อบต.ตาลชุม โครงการ แข่งขันกีฬาเยาวชนประชาชนและบุคลากรของอบต. ต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ [ 29 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 0 
อบต.ตาลชุม โครงการ พัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยว โดยชุมชน (กาดหมั้ว คัวฮอม) [ 29 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 0 
อบต.ป่าแลวหลวง ประชุม ชมรมคนพิการตำบลป่าแลวหลวง ประจำปี 2567 [ 29 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 6 
อบต.แสนทอง ประชาคมบ้านห้วยม่วง หมู่ 6 เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 29 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 6 
อบต.ดู่พงษ์ ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดู่พงษ์ กำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2567 [ 29 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 4 
อบต.ดู่พงษ์ ประกาศรับสมัครเด็กนักเรียนเข้าเรียนเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ดู่พงษ์ ประ [ 29 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 10 
อบต.แสนทอง ประชาคมบ้านสันติสุข หมู่ 7 เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 28 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 7 
อบต.ดู่พงษ์ กิจกรรมเปิดบ้านการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 [ 28 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 14 
อบต.ดู่พงษ์ ประชุมเครือข่ายการจัดการความปลอดภัยทางถนน โดยชุมชนท้องถิ่น พร้อมทั้งรับมอบเกียรต [ 27 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 14 
อบต.ป่าคา กิจกรรมการฝึกอบรมให้ความรู้แนวทางการขับเคลื่อนธนาคารขยะ (Recyclable Waste Bank) [ 27 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 9 
อบต.ป่าคา กิจกรรมการฝึกอบรมให้ความรู้แนวทางการขับเคลื่อนธนาคารขยะ (Recyclable Waste Bank) [ 27 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 10 
อบต.ป่าคา โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ร [ 26 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 9 
อบต.น้ำพาง ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาตำบลน้ำพาง [ 23 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 10 
อบต.แสนทอง กิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา (ฟังธรรม/ตักบาตร) [ 23 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 24 
 
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
กระดานสนทนา
   
 


จ้างตัดผ้าม่านพร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ก.พ. 2567 ]ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็ [ 22 ก.พ. 2567 ]ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็ [ 22 ก.พ. 2567 ]

   
 
   
 
เว็บไซต์ อบต.ดู่พงษ์ อ.สันติสุข จ.น่าน เปิดให้บริการแล้วค่ะ (21 มี.ค. 2565)    อ่าน 515  ตอบ 0  
   
 
 
 
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
   
 


ทต.หนองแดง ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ก.พ. 2567 ]


อบต.น้ำพาง ซื้อสื่อการเรียนการสอน (วัสดุรายหัว) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดบ้านน้ำพาง โดยวิธีเฉพาะเ [ 28 ก.พ. 2567 ]


อบต.น้ำพาง ซื้อวัสดุสำหรับดำเนินโครงการอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ก.พ. 2567 ]


อบต.น้ำพาง ซื้อน้ำเติมน้ำยาเคมี สำหรับดำเนินโครงการอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย โดยวิธีเฉ [ 27 ก.พ. 2567 ]


ทต.กลางเวียง จ้างโครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยข้างบ้านปลัดธนู ต๊ะสาร บ้านโพธิ์ชัย หม [ 27 ก.พ. 2567 ]


ทต.กลางเวียง จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย (ซอย ๑๐) บ้านสันติสุข หมู่ที่ ๑๐ ตำ [ 27 ก.พ. 2567 ]


ทต.กลางเวียง จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรอบสระน้ำ บ้านกลางเวียง หมู่ที่ ๓ ตำบลกลา [ 27 ก.พ. 2567 ]


ทต.กลางเวียง จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากซอยบ้านนายธงชัย คำบุญเรือง ถึงบ้านนาง [ 27 ก.พ. 2567 ]


ทต.กลางเวียง จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากจุดเดิมถึงสวนนายสันติ ทิพจักร บ้านต้นหนุน หม [ 27 ก.พ. 2567 ]


ทต.กลางเวียง จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากจุดเดิมถึงบ้านดีเจไก่ บ้านบุญยืน หมู่ที่ ๔ ตำ [ 27 ก.พ. 2567 ]


อบต.ป่าคา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย ชุดอปพร.สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าคา โดยวิธีเฉพาะเ [ 27 ก.พ. 2567 ]


อบต.น้ำพาง ซื้อสื่อการเรียนการสอน (วัสดุรายหัว) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดบ้านน้ำพาง โดยวิธีเฉพาะเ [ 23 ก.พ. 2567 ]


อบต.น้ำพาง ซื้อสื่อการเรียนการสอน (วัสดุรายหัว) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดบ้านน้ำพาง โดยวิธีเฉพาะเ [ 23 ก.พ. 2567 ]


อบต.น้ำพาง ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ก.พ. 2567 ]


อบต.น้ำพาง จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ หมายเลขครุภัณฑ์ 478580018 โดยวิธีเฉพาะเจาะจ [ 23 ก.พ. 2567 ]


อบต.ดู่พงษ์ จ้างตัดผ้าม่านพร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ก.พ. 2567 ]


อบต.แม่สาคร จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าสู่พื้นที่ทำการเกษตร เพื่อขนถ่ายผลผลิตตำบลแม [ 23 ก.พ. 2567 ]


อบต.ดู่พงษ์ ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็ [ 22 ก.พ. 2567 ]


อบต.ดู่พงษ์ ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็ [ 22 ก.พ. 2567 ]


อบต.ดู่พงษ์ ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็ [ 22 ก.พ. 2567 ]
   
 
 
E-Service
 
แบบคำร้องทั่วไป แบบฟอร์มขอความอนุเคราะห์
น้ำอุปโภค-บริโภค
แบบฟอร์มแจ้งซ่อมแซม
ไฟฟ้าสาธารณะ
 
 
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
 
  ท่านต้องการให้ อบต.ดู่พงษ์ พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  การคมนาคม
  ระบบสาธารณูปโภค
  การให้บริการด้าน Internet
  การส่งเสริมอาชีพ
 
 
ร้องเรียน ร้องทุกข์
ตลอด 24 ชม.
 
 
Link ที่น่าสนใจ
 
 
 
NAX SOLUTION
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
คู่มือประชาชน
 
 
 
 
ผลิตภัณฑ์
สถานที่ท่องเที่ยว
 
- อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล -
รวมสถานที่ท่องเที่ยว ร้านอาหาร คาเฟ่ บริการห้องพัก ในเขต อบต.ดู่พงษ์
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 095-916-8966
องค์การบริหารส่วนตำบลดู่พงษ์ อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน 55210 โทรศัพท์ : 054-718-312 โทรสาร : 054-718-313
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลดู่พงษ์
จำนวนผู้เข้าชม 1,820,381 เริ่มนับ 7 เม.ย. 2565 จัดทำโดย : NAXsolution.com
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10
 
facebook
อบต.ดู่พงษ์
facebook
อบต.ดู่พงษ์
อบต.ดู่พงษ์