หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลดู่พงษ์ ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าแรก
หน้าแรก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลดู่พงษ์
อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน
 
 
นายธีรศักดิ์ ก๋าคำมูล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดู่พงษ์
 
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Integrity and transparency Assessment : ITA)
 
ITA ปี พ.ศ.2566
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อ URL คำอธิบาย
o1 โครงสร้าง https://www.duphong.go.th/orgc... 1.เข้าหน้าหลักเว็ปไซต์
2.ไปที่เมนู โครงสร้างองค์กร
o2. ข้อมูลผู้บริหาร https://www.duphong.go.th/boar... 1.เข้าหน้าหลักเว็ปไซต์
2.ไปที่เมนู คณะผู้บริหาร
o3. อำนาจหน้าที่ https://www.duphong.go.th/proj... 1.เข้าหน้าหลักเว็ปไซต์
2.ไปที่เมนู อำนาจหน้าที่
o4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน https://www.duphong.go.th/proj... 1.เข้าหน้าหลักเว็ปไซต์
2.ไปที่เมนู แผนพัฒนาท้องถิ่น
3.ไปที่หัวข้อ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1 พ.ศ.2566
o5 ข้อมูลการติดต่อ https://www.duphong.go.th/cont... 1.เข้าหน้าหลักเว็ปไซต์
2.ไปที่เมนู ติดต่อ
o6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง https://www.duphong.go.th/proj... https://www.duphong.go.th/proj... https://www.duphong.go.th/law.... https://www.duphong.go.th/law_... 1.เข้าหน้าหลักเว็ปไซต์
2.ไปที่เมนู กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
3.ไปที่เมนู ข้อบัญญัติ
4.ไปที่เมนู พรบ./พรก.
5.ไปที่เมนู ระเบียบข้อบัญญัติอื่นๆ
การประชาสัมพันธ์
ข้อ URL คำอธิบาย
o7 ข่าวประชาสัมพันธ์ https://www.duphong.go.th/news... https://www.duphong.go.th/news... https://www.facebook.com/ABTDP... https://www.duphong.go.th/egp.... https://www.duphong.go.th/news... 1.เข้าหน้าหลักเว็ปไซต์
2.ไปที่เมนู ข่าวประชาสัมพันธ์
3.ไปที่เมนู กิจกรรม
3.FACEBOOK องค์การบริหารส่วนตำบลดู่พงษ์
4.ไปที่เมนู ประกาศจาะระบบ E-GP
5.ไปที่เมนู กิจการงานสภา
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
ข้อ URL คำอธิบาย
o8 Q&A https://www.duphong.go.th/webb... https://www.duphong.go.th/proj... https://www.facebook.com/ABTDP... 1.เข้าหน้าหลักเว็ปไซต์
2.ไปที่เมนู กระดานสนทนา
3.ไปที่เมนู คำถามที่พบบ่อย
4.ไปที่ Facebook อบต.ดู่พงษ์
o9 Social Network https://www.duphong.go.th/home https://www.facebook.com/ABTDP... 1.เว็บไซต์ อบต.ดู่พงษ์
1.Facebook องค์การบริหารส่วนตำบลดู่พงษ์ อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน
o10 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล https://www.duphong.go.th/proj... https://www.duphong.go.th/proj... https://www.duphong.go.th/proj... 1.เข้าหน้าหลักเว็ปไซต์
2.ไปที่เมนู ประกาศ
3.ไปที่หัวข้อ คำสั่ง เรื่องแต่งตั้งผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล และเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
4.ไปที่หัวข้อ ประกาศ เรื่อง นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
5.ไปที่หัวข้อ นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน
การดำเนินงาน
ข้อ URL คำอธิบาย
o11 แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี https://www.duphong.go.th/proj... 1.เข้าหน้าหลักเว็ปไซต์
2.ไปที่เมนู แผนอื่นๆ
3.ไปที่หัวข้อ แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
o12 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน https://www.duphong.go.th/proj... https://www.duphong.go.th/proj... 1.เข้าหน้าหลักเว็ปไซต์
2.ไปที่เมนู งบแสดงรายรับ-รายจ่าย
3.ไปที่หัวข้อ รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ที่ 2-2566
4.ไปที่เมนู รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
5.ไปที่หัวข้อ ผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ครึ่งปีแรก)
o13 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี https://www.duphong.go.th/proj... 1.เข้าหน้าหลักเว็ปไซต์
2.ไปที่เมนู รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
3.ไปที่หัวข้อ ผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
การปฏิบัติงาน
ข้อ URL คำอธิบาย
o14 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน https://www.duphong.go.th/law_... https://www.duphong.go.th/dnm_... 1.เข้าหน้าหลักเว็ปไซต์
2.ไปที่เมนู ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
4.ไปที่หัวข้อ คู่มือ การปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลดู่พงษ์
การให้บริการ
ข้อ URL คำอธิบาย
o15 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ https://www.duphong.go.th/serv... 1.เข้าหน้าหลักเว็ปไซต์
2.ไปที่เมนู คู่มือประชาชน
o16 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ https://www.duphong.go.th/proj... 1.เข้าหน้าหลักเว็ปไซต์
2.ไปที่เมนู สถิติ
o17 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ https://www.duphong.go.th/proj... 1.เข้าหน้าหลักเว็ปไซต์
2.ไปที่เมนู รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
3.ไปที่หัวข้อ รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 หัวข้อที่ 3.2 ความพึงพอใจต่อการดำเนินงาน หน้าที่ 41-44
o18 E-Service https://www.duphong.go.th/home https://www.facebook.com/ABTDP... https://www.duphong.go.th/serv... 1.เข้าหน้าหลักเว็ปไซต์
2.ไปที่ ภาพสไลด์ที่ 2 E-service
3.ไปที่ Facebook อบต.ดู่พงษ์
4.ไปที่เมนู คู่มือประชาชน
5.ไปที่หัวข้อ คำร้องทั่วไป
6.ไปที่หัวข้อ คำร้องขอใช้น้ำ
7.ไปที่หัวข้อ คำร้องแจ้งซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ
ฯลฯ
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ข้อ URL คำอธิบาย
o19 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ https://www.duphong.go.th/proj... 1.เข้าหน้าหลักเว็ปไซต์
2.ไปที่เมนู แผนการจัดหาพัสดุ
o20 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ https://www.duphong.go.th/news... 1.เข้าหน้าหลักเว็ปไซต์
2.ไปที่เมนู ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง
o21 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน https://www.duphong.go.th/news... 1.เข้าหน้าหลักเว็ปไซต์
2.ไปที่เมนู ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง
o22 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี https://www.duphong.go.th/proj... 1.เข้าหน้าหลักเว็ปไซต์
2.ไปที่เมนู รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายปี (สขร.)
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อ URL คำอธิบาย
o23 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล https://www.duphong.go.th/proj... https://www.duphong.go.th/proj... 1.เข้าหน้าหลักเว็ปไซต์
2.ไปที่เมนู นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
3.ไปที่หัวข้อ แผนการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ.2566
4.ไปที่หัวข้อ ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
o24 การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล https://www.duphong.go.th/proj... 1.เข้าหน้าหลักเว็ปไซต์
2.ไปที่เมนู การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
3.ไปที่หัวข้อ รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ.2566
o25 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล https://www.duphong.go.th/proj... 1.เข้าหน้าหลักเว็ปไซต์
2.ไปที่เมนู หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
o26 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี https://www.duphong.go.th/proj... https://www.duphong.go.th/dnm_... 1.เข้าหน้าหลักเว็ปไซต์
2.ไปที่เมนู รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคลประจำปี
3.ไปที่หัวข้อ รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคลประจำปี พ.ศ.2565
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อ URL คำอธิบาย
o27 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ https://www.duphong.go.th/proj... https://www.duphong.go.th/proj... https://www.duphong.go.th/proj... 1.เข้าหน้าหลักเว็ปไซต์ ของ อบต.
2.ไปที่เมนู บริการประชาชน
3.ไปที่หัวข้อ การปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลดู่พงษ์
o28 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ https://www.duphong.go.th/cont... https://www.duphong.go.th/cont... 1.เข้าหน้าหลักเว็ปไซต์ ของ อบต.
2.ไปที่เมนู ร้องเรียนทุจริต
3.ไปที่เมนู ร้องเรียนร้องทุกข์
o29 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ https://www.duphong.go.th/proj... https://www.duphong.go.th/dnm_... 1.เข้าหน้าหลักเว็ปไซต์ ของ อบต.
2.ไปที่เมนู การส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน
3.ไปที่หัวข้อ บันทึกรายงานสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.2566
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ข้อ URL คำอธิบาย
o30 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม https://www.duphong.go.th/news... https://www.duphong.go.th/news... https://www.duphong.go.th/news... 1.ข่าวสารกิจกรรม หน้าเว็บไซต์ อบต.ดู่พงษ์
2.กิจกรรม Big cleaning day
3.เวทีประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล
4.โครงการ อบต.สัญจร
 
  (1)     2   
 
 
 

Duphong Subdistrict Administrative Organization  
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 095-916-8966
องค์การบริหารส่วนตำบลดู่พงษ์ อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน 55210 โทรศัพท์ : 054-718-312 โทรสาร : 054-718-313
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลดู่พงษ์
จำนวนผู้เข้าชม 1,419,868 เริ่มนับ 7 เม.ย. 2565 จัดทำโดย : NAXsolution.com
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10