หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลดู่พงษ์ ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
หน้าแรก
หน้าแรก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลดู่พงษ์
อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน
 
 
นายธีรศักดิ์ ก๋าคำมูล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดู่พงษ์
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
  
แนวทาง การจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ เพื่อบรรเทาผลกระทบด้านเศรษฐกิจในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า  
 

        ข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดน่าน
ขอแชร์ข้อมูลและแนวทาง
การจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ เพื่อบรรเทาผลกระทบด้านเศรษฐกิจในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า
ขอสรุปการเข้าร่วมประชุมดังนี้
1.กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เสนอเรื่องขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่าย เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อแก้ไขหรือเยียวยาความเดือดร้อนเสียหายในบางกรณี การจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ เพื่อบรรเทาผลกระทบด้านเศรษฐกิจในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
2.มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2565 มีมติอนุมัติตามความเห็นชอบการขอรับการจัดสรรงบประมาณฯ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่าย เพื่อช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุเพื่อบรรเทาผลกระทบด้านเศรษฐกิจในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
3. การจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ เพื่อบรรเทาผลกระทบด้านเศรษฐกิจในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นระยะเวลา 6 เดือน (เดือนเมษายน - เดือนกันยายน 2565)
4.คุณสมบัติผู้ที่ได้รับเงินช่วยเหลือพิเศษ
1. เป็นบุคคลที่มีอายุเกิน 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และมีสัญชาติไทย
2. เป็นผู้ที่มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ อยู่ ณ เดือนเมษายน 2565 เป็นต้นไป ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2565 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
3.กรณีผู้สูงอายุ มีสิทธิรับเงินช่วยเหลือแต่ต่อมาเสียชีวิต ให้ได้รับสิทธิตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2565 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
4.การจ่ายเงินช่วยเหลือผู้สูงอายุ ให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ  จะจ่ายให้กับผู้มีสิทธิ 4 กลุ่ม
- กลุ่มผู้สูงอายุ อายุ 60 - 69 ปี ได้รับเงินช่วยเหลือพิเศษ จำนวน 100 บาทต่อคนต่อเดือน
- กลุ่มผู้สูงอายุ 70 – 79 ปี ได้รับเงินช่วยเหลือพิเศษ จำนวน 150 บาทต่อคนต่อเดือน
- กลุ่มผู้สูงอายุ 80 - 89 ปี ได้รับเงินช่วยเหลือพิเศษ จำนวน 200 บาทต่อคนต่อเดือน
- กลุ่มผู้สูงอายุ 90 ปีขึ้นไป ได้รับเงินช่วยเหลือพิเศษ จำนวน 250  บาทต่อคนต่อเดือน
5. กำหนดวันรับเงินช่วยเหลือ จำนวน 3 ครั้ง
- ครั้งที่ 1 วันที่ 19 กรกฎาคม 2565 (เดือนเมษายน - เดือนกรกฎาคม 2565 จำนวน 4 เดือน )
- ครั้งที่ 2 วันที่ 19 สิงหาคม 2565
- ครั้งที 3 วันที่ 19 กันยายน 2565
6. วิธีการจ่ายเงิน
- ผู้สูงอายุที่รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผ่านบัญชีเงินฝาก กรมบัญชีกลางจะโอนเงินเข้าบัญชีของผู้สูงอายุ ที่ผู้สูงอายุแจ้งความประสงค์ไว้
- ผู้สูงอายุที่รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เป็นเงินสด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะจ่ายให้กับผู้สูงอายุเป็นเงินสด ณ ท้องถิ่นนั้นๆ
#งานประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลดู่พงษ์
#องค์การบริหารส่วนตำบลดู่พงษ์
#สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดู่พงษ์
#งานสวัสดิการสังคมองค์การบริหารส่วนตำบลดู่พงษ์

เว็ปไซต์ อบต.ดู่พงษ์
https://www.duphong.go.th
เพจfacebook อบต.ดู่พงษ์
https://www.facebook.com/ABTDP054767599

 

ข่าว ณ. วันที่ 12 ก.ค. 2565 เวลา 14.51 น. โดย อังศณา@naxsolution.com

ผู้เข้าชม 111 ท่าน

 
 
 
คู่มือประชาชน
NAX SOLUTION
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลดู่พงษ์
ยินดีให้บริการประชาชนด้วยความเต็มใจ
 
 
 
" พัฒนาดู่พงษ์ด้วยประชาชน
   พัฒนาคนด้วยการศึกษา "
 
 

Duphong Subdistrict Administrative Organization  
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 085-860-8327
องค์การบริหารส่วนตำบลดู่พงษ์ อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน 55210 โทรศัพท์ : 054-718-312 โทรสาร : 054-718-313
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลดู่พงษ์
จำนวนผู้เข้าชม 642,583 เริ่มนับ 7 เม.ย. 2565 จัดทำโดย : NAXsolution.com
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10